Personløfterkurs (dokumentert sikkerhetsopplæring)

I dag stilles det krav til deg som arbeidstaker og bruker av arbeidsutstyr (personløftere) at du skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk av utstyret. Du skal også ha opplæring i å forebygge farene som bruken av arbeidsutstyret kan medføre.

Disse kravene er hjemlet i Arbeidsmiljøloven, Forskrift om utførelse av arbeid (best.nr. 703) og Forskrift om administrative ordninger (best.nr. 706).

Vi tar din sikkerhet på alvor, og sikkerhet har høyeste prioritet hos LOXAM. For å sørge for stadig økt sikkerhet, tilbyr vi Personløfterkurs som gir kursdeltakerne den dokumenterte sikkerhets-opplæringen som er påkrevd ved bruk av personløftere. Alle våre avdelinger gjennomfører Personløfterkurs.
 


Kursinnhold
Relevante lover og forskrifter.
Sikkerhetsteori i bruk, kontroll og vedlikehold av personløftere.
Praktisk gjennomgåelse av oppbygging, bruk og kontroll av lifter i klassene ABC.

Kursets målsetting
Økt kunnskap om sikker bruk av personløftere.
Skape bevisst holdning til de farer som kan oppstå og hvordan disse kan unngås.
Bidra til å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Hvem kan delta?
Alle arbeidstakere som skal betjene personløftere i sitt arbeid. Kursene avholdes på norsk, men vi kan også tilpasse kurset til andre språk (engelsk, polsk m.fl.).

Kursvarighet
1-dagskurs med ca 4 timer teori og ca 3 timer praksis. Den teoretiske delen avsluttes med en skriftlig eksamen. Det serveres en lett lunsj ca kl 12:00.

Forberedelser til kurset
Kursdeltakerne bør stille i (eller ha med seg) relevant arbeidstøy og arbeidssko som kan brukes i en personløfter (lift). Eventuelt relevant sikkerhetsutstyr for de liftene som blir demonstrert under den praktiske delen av kurset, vil LOXAM sørge for.

Kursbevis
Etter endt kurs og bestått eksamen, utstedes liftbevis til kursdeltakerne. Passfoto til bruk på liftbeviset kan tas med på kurset, eller så sørger vi for å ta bilde av kursdeltakerne etter endt teoretisk del av kurset. Liftbeviset ettersendes kursdeltakerne.


For ytterligere detaljer vedrørende gjennomføring av Personløfterkurs ved avdelingene, se egne sider i menyen på venstre side.

Tilbake

Klikk bilde(r) for større visning

Publisert: 08/29/2018