Ansatte

Administrasjonen i Loxam AS består pr dags dato av 4 personer som ivaretar den daglig ledelse, økonomi/regnskap, teknisk ledelse og øvrige administrative funksjoner.

Frode Bergheim

2017.09.18

Administrerende direktør

Frode Bergheim, adm.dir.

Petter Skalmerud

2017.01.27

Økonomisjef

Petter Skalmerud, økonomisjef

Siri Bakken

2017.09.01

Administrasjonsleder

Siri Bakken, adm.koordinator

Nils A. Nyquist

2017.01.27

Teknisk ansvarlig

Nils A. Nyquist, teknisk ansvarlig